EN | SK | CZ

Ako jediný kontaktný bod medzi telom a krajín zohráva plantárnej noha zásadnú úlohu v celkovej sile nohy a jej držanie. Ak nepretržite stojíte dlhé hodiny, máte bolesti nôh alebo sa snažíte posilniť nohy, Naboso poskytuje jednoduché, ale vysoko účinné riešenie.