EN | SK | CZ

NABOSO® napomáhá športovcom dosiahnut rýchlejšiu stabilizáciu - od základov.

S našimi textúrovanými vložkami a zmyslovými tréningovými podložkami pomáhame športovcom preniknút do sily nervového systému kože na chodidle.

Koža na spodnej časti chodidla je jedinečne integrovaná do toho, ako mozog * vidia * pohyb. Čím viac zmyslové stimulácie resp kvality je do nervového systému privedené, tým presnejšie je vnímanie tohto pohybu.

Výskum ukázal, že textúrované stielky a povrchy poskytujú športovcom silnú výhodu tým, že zvyšujú vnímanie ich polohy, riadi produkciu síl a mení sily, s ktorými sa stretávajú.

Aplikácie zahrnuju:

prevencia úrazov
príprava pohybu
neuromuskulárne aktivácia