EN | SK | CZ

Senzorická stimulácia optimalizuje vývoj u detí
Aby sme optimalizovali kognitívne a motorický vývoj u detí, musíme spracovať, aby si budovali dostatočný základ pre zmyslovú stimuláciu. Od hmatu a zvuku po farbe a vôňu, zmyslový vstup v ranom detstve používa základ pre vyššiu spracovanie mozgu, vrátane učenia, pamäti, pozornosti, emócií a pohybu.

Jean-Ayres, zakladateľ teórie zmyslové integrácie, preukázané, že keď chýba dotyková a hmatová stimulácia, môže byť spojené s depresívne motorikou a mentálnym fungovaním. Ďalej zistila, že nedostatočne stimuluje senzorické nervy, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať retikulárne aktivačný systém (RAS), ktorý je kritický pri prebudení mozgu.

Nedostatočná stimulácia môže viesť k zhoršeniu svalových pohybov, prehnané reakcie na stres, emočných porúch a porúch učenia.
Predstavujeme textilné stielku Naboso pre deti
S tím, ako je pre vývoj neuro v detstve tak dôležitá senzorická stimulácie, je Naboso hrdý na to, že poskytuje prvý a hlavné senzorickú hviezdu pre deti. Unikátny texturní dizajn našich produktov preukazuje sľubné výsledky u detí, ktoré hľadajú zmysly, vrátane detí s diagnostikovanou idiopatickou chôdzou po špičkách, autizmom, ADHD, detskú s mozkovickou záhubou.