EN | SK | CZ

Textúra vlžek NABOSO® pre lekárske účely

Neurorehabilitace

Jedným z najúčinnejších, napriek tomu veľmi málo využívaných spôsobov, ako zlepšiť dynamickú stabilitu, je zamerať sa na optimalizáciu senzorické stimulácie nôh. Dotyk vytvára spojnicu medzi prostredím a mozgom, aby lepšie kontroloval koordináciu pohybu a poporoval držanie tela.

Číst více

Sportovní medicína & ortopedie

Senzorická stimulácia nohy vedie ku kontrakcii vnútorných (hlbokých) svalov nohy. Vnútorné kontrakcie svalov nie je len kritickým krokom pri tlmení nárazových síl, ale bolo tiež dokázané, že zvyšuje mediálnu časť kliatby a vytvára koaktivační kontrakciu. / Vesmyslu prepojenie so stredom tela /

Číst více

Pediatrie & motorický vývoj

Aby sme deťom umožnili optimálnu kognitívne a motorický vývoj, musíme zabezpečiť základ zmyslové stimulácia a ich vzťah ku zmyslové stimuláciu ako zdravý. Senzorická stimulácia je základom všetkého vyššieho spracovania mozgu, vrátane učenia, pamäti, pozornosti, emócií a pohybu.

Číst více